مقالات

  نام تجاري در دست: يک تحقيق متقابل در بازار از پذيرش بازاريابي تلفن همراه (موبايل) توسط مصرف کننده

نام تجاري در دست: يک تحقيق متقابل در بازار از پذيرش بازاريابي تلفن همراه (موبايل) توسط مصرف کننده

ترجمه چکيده
با توجه به پتانسيل خوب در گسترش عمليات هدفمند بازاريابي از طريق دستگاه هاي موبايل و تکامل تکنولوژي هاي ارتباطي هم زمينه، اين مطالعه مي پردازد به عوامل تاثير گذار در پذيرفتن بازاريابي بي افسار يا سيار، در ميان سه بازار داراي تاثير: ايالات متحده آمريکا، چين و اروپا. ما مي پردازيم به مطالعه اينکه تا چه حد سودمندي اطلاعات/برنامه هاي سيار و ويژگي هاي شخصي- مانند ابتکاري بودن، وابستگي شخصي، و ريسک ناپذيري - به همراه هم تاثير مي گذارند بر طرز فکرها به سوي بازاريابي سيار، و چگونه قسمت مذکور دوم تاثير مي گذارد بر فعاليت بازاريابي سيار مصرف کننده در ميان سه بازار بزرگ و داراي تاثير. ما دست يافتيم به اينکه سودمندي درک شده، ابتکاري بودن هاي مصرف کننده، و وابستگي هاي شخصي به طور مستقيم تاثير مي گذارند بر طرز فکرها به سوي بازاريابي سيار در تمامي سه بازار. در چين و اروپا، ريسک ناپذيري همچنين به طور منفي تاثير مي گذارد بر طرز فکرها به سوي بازاريابي سيار. بازاريابان که در جستجوي ساخت و نگه داري ارتباطات با مشتريان از طريق پايگاه هاي سيار هستند، بايد بازديد کنند از اين ويژگي هاي شخصي از انجايي که نام هاي تجاري يا برندها مي توانند نيروي جلو بردني باشند براي تقويت کردن پذيرفته شدن بازاريابي سيار توسط مصرف کننده ها
ترجمه مقدمه
همزمان با رويداد پذيرش وسيع تلفن هاي هوشمند G 3 و G 4 در ميان مصرف کنندگان، بازاريابي با تلفن همراه به طور در حال افزايشي تبديل شده به يک تاکتيک استوار در تبليغات نام هاي تجاري و تلاش هاي ترفيع تبليغاتي. تارگت، رالف لارن، دانکين دناتس، استار باکس، ولکس واگن، چنل، فيفا، و پوما، نمايش مي دهند فقط تعدادي از نام هاي تجاري مصرف کننده از ايالات متحده آمريکا، اروپا، و آسيا که شروع کرده اند به پذيرفتن شديد و بي افسار بازاريابي با پايگاه هاي تلفن همراه تا ارتباطات نزديکتر و مرتبط تري به قالب گرفته شود با حضار شنوندگان خاص. در ايالات متحده آمريکا به تنهايي، مخارج صرف شده شرکت ها براي تبليغات و ترفيع تبليغي.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر