اخبار و رويداد ها

  امیر حاتمی، وزیر دفاع

امیر حاتمی، وزیر دفاع

🔹۸۵ درصد نیاز نیروهای مسلح در داخل تأمین می‌شود.
🔹قبلا با وجود ۴۰ هزار نفر مستشار در حوزه دفاعی، تنها ۵ درصد نیاز دفاعی کشور با عمق ساخت بسیار کم در داخل تأمین می‌شد.
🔹 دشمنان می‌خواستند داعش را ۳۰ تا ۴۰ سال نگه دارند و از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن حمایت کنند، ولی ما نگذاشتیم.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر