زدم سبزه را با سبزه گره تا ببارد خوبی از در و پنجره سپردم سبزه و ماهی به آب تا رود هر نحسی به خواب #بهزادشهریاری🌹

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر