وقتی پرِ پرچین نگاهت را از روسری خورشید کنار زدی، دانستم طاقت سوختن بی تو، عذاب است در گرداب جنون دلتنگی، پس طاقتم را نیاز ما، سوختنم بی تو، آزمودنی نیست #بهزادشهریاری

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر