میرود این دل خدایا از پی اش مَحرَمی یا مَرهمی باید که نیست شعرهای بی کسی از پس و پیش قافیه آغوش می باید که نیست #بهزادشهریاری

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر