شهد شیرین لبانت از واژگانم جاریست، تا تو همان محبوبم باشی که در لحظه هایم تلاوت میشوی... #بهزادشهریاری

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر