و خدا همین نزدیکیست، دو سه قدم بالاتر 🌸🍃 از ایستگاه دلتنگی، کنار بغض شاپرک‌ ! 🌸🍃 لب خشکیده ی رود، سر تسبیح مادر بزرگ 🌸🍃 یا کنار همین شعر دلتنگی، از نبودن عطر باران تو...! 🌸🍃 #بهزادشهریاری

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر