فصل ها با تو قشنگ اند !🌸🍃 هنگام خلق هر فصل، 🌸🍃 " خدا به تن تو " 🌸🍃 یک شعر جدید می‌دوخت🌸🍃 از جنس آرزو های من 🌸🍃 این بار هوس گیلاس کرده ام🌸🍃 #بهزادشهریاری

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر