خدایا

خدایا

ازآیه پروانه احساسم🌸🍃 غزلی ساختم نذر خیابان تنهایی، نسیم عطر خدا را ازتو🌸🍃 نفس نفس ناز میکشم میبویم، پاهایم عریان وزخمهایم کاریست🌸🍃 خدایا فانوس شفایت کجاست؟ #بهزادشهریاری

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر