طعم دلتنگی

طعم دلتنگی

تمام آرزوهایم را...🌸🍃 تمام شعرهایم را....🌸🍃 زنی به گیسوانش بافته...🌸🍃 میبینی شانه هایش...🌸🍃 طعم دلتنگی میدهد!🌸🍃 #بهزادشهریاری

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر