بی هوا

بی هوا

روزی بی هوا خواهم رفت،🌸🍃 گم میشوم مثل گنجشک در باد 🌸🍃 " و تو در اندیشه ی یک عشق " 🌸🍃 در توصیف مرگ واژه ها !🌸🍃 در هجوم وحشی ِ خاطرات ،🌸🍃 خواهی گریست...!!🌸🍃 #بهزادشهریاری

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر