صبح

صبح

جاده صبح باز است ،🌸🍃 بیدار باید شد درفصلِ صبح،🌸🍃 دفتر عشق خدا رنگین است ، 🌸🍃 پروانه بوسه میزند بر لب گل، 🌸🍃 " پرنده مست میخواند " 🌸🍃 عطرِخدا نشسته بر روحِ زمین 🌸🍃 بیا قدم بزنیم تمام شعرِ صبح را ..!!🌸🍃 #بهزادشهریاری

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر