زمستان

زمستان

هوا، بی هوا..!!!🌸🍃 ناجوانمردانه سرد است🌸🍃 و من ، تب دار تو ، 🌸🍃 " شَرحِ بودنهایت "🌸🍃 درمانِ من است... !🌸🍃 #بهزادشهریاری

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر